Перелік наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б»Зручний та інформативний Перелік наукових фахових видань України (категорія «А» та «Б»).
Актуальна кількість видань: 73 одиниці.
Актуальний Наказ МОН від 18.12.2018 №1412.
Всі пояснення до таблиці можна знайти у примітках.
Кат.ТипГалузьНазва виданняISSN;eISSNScopusWoSDOAJDOI
АДфізико-математичні
Advances in Astronomy and Space Physics
Здобутки астрономії та фізики космосу
2227-1481
ESCI10.17721
АДфізико-математичніMethods of Functional Analysis and Topology1029-3531
2415-7503
ESCI2017/04
АДфізико-математичні
Theory of Stochastic Processes0321-3900
0,207
АДхімічні
Methods and Objects of Chemical Analysis
Методи та об'єкти хімічного аналізу
1991-0290
2413-6166
0 N/AESCI10.17721
АДекономічніScience and Innovation
Наука та інновації
2413-4996
2409-9066
ESCI10.15407
АДмедичніJournal of Ophthalmology (Ukraine)
Офтальмологічний журнал
Офтальмологический журнал
0030-0675
2413-8746
2412-8740
0,14410.31288
АДхімічніVoprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii
Питання хімії та хімічної технології
0321-4095
2413-7987
0 N/A10.32434
АДбіологічні, медичніProblems of Cryobiology and Cryomedicine
Проблеми кріобіології і кріомедицини
2307-6143
2518-7376
0,18010.15407
АДтехнічніTechnical Electrodynamics
Технічна електродинаміка
Техническая электродинамика
1607-7970
2218-1903
0,19510.15407
АДфізико-математичніJournal of Physical Studies
Журнал фізичних досліджень
1027-4642
2310-0052
0,111ESCI10.30970
АДфізико-математичніCondensed Matter Physics
Фізика конденсованих систем
1607-324X
2224-9079
0,254SCIE2017/1010.5488
АДекономічніBanks and bank systems
Банки і системи банку
1816-7403
1991-7074
0,12710.21511
АДекономічніInvestment Management & Financial Innovations
Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації
1810-4967
1812-9358
0,16610.21511
АДекономічніProblems and Perspectives in Management
Проблеми і перспективи менеджменту
1727-7051
1810-5467
0,14310.21511
АДфізико-математичніUkrainian Journal of Physical Optics
Український журнал фізичної оптики
1609-1833
1816-2002
0,220SCIE10.3116
АДбіологічніProblems of radiation medicine and radiobiology
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології
2304-8336
2313-4607
0,20810.33145
АДфізико-математичніUkrainian Journal of Physics
Український фізичний журнал
0503-1265
2071-0194
0,182ESCI10.15407
АДбіологічніBiosystems Diversity2519-8513
2520-2529
ESCI2017/1110.15421
АДфізико-математичніNuclear Physics and Atomic Energy
Ядерна фізика та енергетика
1818-331X
2074-0565
0,2312018/0110.15407
АДтехнічніElectrical engineering & Electromechanics
Електротехніка і електромеханіка
2074-272X
2309-3404
ESCI2013/0610.20998
АДбіологічні, медичніRegulatory Mechanisms in Biosystems2519-8521
2520-2588
ESCI2017/0910.15421
АДфізико-математичніJournal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry
Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії
1812-9471
1817-5805
0,491SCIE10.15407
АДгеологічніJournal of Geology, Geography and Geoecology
Журнал з геології, географії та екології
2617-2909
2617-2119
2313-2159
2409-9864
ESCI2015/1010.15421
АДмедичніProblemi Endokrinnoi Patologii
Проблеми ендокринної патології
2227-4782
2518-1432
0 N/A10.21856
АДгеологічніBulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
1728-2713
1728-3817
2079-9063
ESCI10.17721
АДхімічні, фізико-математичні, технічніFunctional materials
Функціональні матеріали
1027-5495
2218-2993
0,212ESCI10.15407
АДмедичніProblems of radiation medicine and radiobiology
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології
2304-8336
2313-4607
0,20810.33145
АДфізико-математичніUkrainian Mathematical Journal
Український математичний журнал
0041-5995
1573-9376
0,325SCIE10.1007
АЕпедагогічніInformation Technologies and Learning Tools
Інформаційні технології і засоби навчання
-
2076-8184
ESCI2011/05
БДдержавне управлінняВісник Національного університету цивільного захисту України (Серія «Державне управління»2414-5858
2414-5866
10.5281
БДбіологічні, медичніExperimental and Clinical Physiology and Biochemistry
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія
1609-6371
2415-3176
10.25040
БДтехнічніElectronics and Control Systems
Електроніка та системи управління
1990-5548
10.18372
БДмистецтвознавство, технічніArt and Design2617-0272
10.30857
БДтехнічніElectronic modeling
Електронне моделювання
Электронное моделирование
0204-3572
2616-9525
10.15407
БДтехнічні, медичні, біологічні, хімічні
Innovative Biosystems and Bioengineering
2616-177X
2018/0610.20535
БДфіз. виховання та спорт, пед. наукиHealth, sport, rehabilitation
Здоров'я, спорт, реабілітація
Здоровье, спорт, реабилитация
2520-2677
2520-2685
10.5281
БДматематичніМатематичне моделювання2519-8114
10.31319
БДхімічні, біологічніProceedings of the Shevchenko Scientific Society. Medical sciences
Праці Наукового товариства ім. Шевченка
1563-3950
10.25040
БДекономічні, технічніInnovative technologies and scientific solutions for industries
Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості

2522-9818
2524-2296
2018/0610.30837
БЕекономічніModern Economics-
2521-6392
2017/1210.31521
БДтехнічніJournal Zhytomyr State Technological University. Series: Engineering
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки
1728-4260
2522-1779
2017/0610.26642
БДтехнічні, економічніThe Scientific Journal "Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University"
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
1995-0519
2072-8263
10.30929
БДекономічніPublic and Municipal Finance
Державні та муніципальні фінанси
2222-1867
2222-1875
10.21511
БДекономічніEnvironmental economics
Економіка природокористування
1998-6041
1998-605X
10.21511
БЕекономічніEconomics. Ecology. Socium
Економіка. Екологія. Соціум
-
2616-7107
2018/0610.31520
БДекономічніEconomies Horizons
Економічні горизонти
2522-9273
2616-5236
10.31499
БДтехнічніElectromechanical and energy saving systems
Електромеханічні і енергозберігаючі системи
2072-2052
2074-9937
10.30929
БДтехнічніJournal of Engineering Sciences
Журнал інженерних наук
Журнал инженерных наук
2312-2498
2414-9381
2017/0610.21272
БДтехнічніAcademic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering
Збірник наукових праць, серія: Галузеве машинобудування, будівництво
2409-9074
2518-1106
10.26906
БЕпедагогічні Engineering and Educational Technologies
Інженерні та освітні технології
2307-9770
-
10.30929
БДекономічніInnovative Marketing
Інноваційний маркетинг
Инновационный маркетинг
1814-2427
1816-6326
10.21511
БДмедичніOrthopaedics, Traumatology and Prosthetics
Ортопедія, травматологія та протезування
0030-5987
2518-1882
10.15674
БДдержавне управлінняPublic management
Публічне урядування
2414-0562
-
10.31618
БДекономічніInsurance Markets and Companies
Страхові ринки та компанії
2616-3551
2522-9591
10.21511
БДекономічніJournal of Zhytomyr State Technological University. Series: Economics
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування
2617-5649
2617-5630
1728-4236
2016/0310.26642
БДтехнічніJournal Zhytomyr State Technological University. Series: Engineering
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки
1728-4260
2522-1779
2017/0610.26642
БДбіологічніBulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv - Biology
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія
1728-3817
1728-2748
2308-8036
2018/0510.17721
БДбіологічніBulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv - Problems of Physiological Functions Regulation
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій
1728-3817
1728-2624
2616-6410
10.17721
БДтехнічніBulletin of the Kiev National University Technologies and Design
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
1813-6796
-
10.30857
БДекономічніBulletin of the Kiev National University Technologies and Design Series: Economic sciences
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну Серія: Економічні науки
2413-0117
-
10.30857
БДпедагогічніTransactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
1995-0519
2072-8263
10.30929
БДтехнічніWater and water purification technologies. Scientific and technical news
Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті.
2521-151X
-
10.20535
БДекономічніMarketing and Digital Technologies
Маркетинг і цифрові технології
2522-9087
2523-434X
10.15276
БДекономічніManagement
Менеджмент
2415-3206
-
10.30857
БДекономічніScientific bulletin of Polissia
Науковий вісник Полісся
2410-9576
-
10.25140
БДпедагогічніScientific papers of Berdiansk State Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету
2412-9208
-
10.31494
БДтехнічніThe scientific and technical journal "Technogenic and Ecological Safety"
Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека»
2522-1892
2522-1930
10.5281
БДекономічніProblems of Systemic Approach in the Economy
Проблеми системного підходу в економіці
2520-2200
-
10.32782
БДюридичніSocial & Legal Studios
Соціально-правові студії
2617-4162
2617-4170
10.32518
БДісторичні, філософські
Skhid
Схід
1728-9343
2411-3093
2018/0910.21847
БДфармацевтичніFarmatsevtychnyi zhurnal
Фармацевтичний журнал
0367-3057
2617-9628
10.32352
БДфармацевтичніPharmaceutical Review
Фармацевтичний часопис
2312-0967
2414-9926
2018/0810.11603
БДпедагогічніPhysical and Mathematical Education
Фізико-математична освіта
2413-1571
2413-158X
10.31110


Примітки (відповіді на питання)

Звідки ці дані та наскільки вони достовірні? Всі наведені в таблиці дані взято з відкритих джерел. В основу таблиці покладено «Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» та «Перелік електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук». У цій таблиці переліки друкованих та електронних видань було об’єднано. Окремі списки завжди можна знайти на офіційному сайті МОН. Також нами використовувались офіційні сайти наукових видань, офіційні сайти наукометричних баз Scopus та Web of Science, офіційний сайт Crossref. Кожен показник видання у таблиці має відповідне гіперпосилання, що має на меті його швидку перевірку. Ми не несемо відповідальності за достовірність інформації, яку було подано в офіційних джерелах, перелічених вище.

Що було прибрано з оригінального переліку МОН? По-перше, до таблиці ми не додавали видання з тимчасової категорії «В», обмежуючись лише категоріями «А» та «Б» (більш детально про поділ видань на категорії можна дізнатись з відповідного Наказу МОН № 32 від 15.01.2018). По-друге, ми не додавали журнали, що вже втратили фаховість. По-третє, ми прибрали зайві, з точки зору компактності таблиці, дані, а саме зміст стовпців таблиці (№, засновник, дата включення) та шифри спеціальностей.

Що було додано до оригінального переліку МОН? Наступні окремі стовпці: категорія видання, тип видання (друковане чи електронне), ISSN, профілі видання у базах Scopus, WOS та DOAJ, а також DOI. Це дозволило зробити таблицю більш зручною (можна відфільтрувати видання за галуззю науки, присутністю у базах тощо) та більш інформативною (можна одразу знайти ISSN, перейти на сайт видання,  його профіль у наукометричних базах, переглянути індексацію у Crossref). Додаткові пояснення до стовпців можна знайти нижче.

Який принцип ранжування видань у переліку? За замовчуванням (тобто при першому відкритті переліку), першими у переліку йдуть видання з категорії «А», за ними — видання з категорії «Б». Ранжування всередині категорій є довільним і не базується на оцінці якості або впливу видання.

Наскільки актуальні ці дані? З публікацією кожного нового переліку фахових видань МОН, протягом одного-трьох календарних тижнів, ми плануємо оновлювати відповідно дані у цій таблиці. У жодному разі, на початку сторінки завжди можна знайти «Актуальний Наказ МОН», згідно до якого всі дані представлено у переліку.

Як можна змінити дані окремого видання? Для зміни, уточнення або доповнення інформації про видання, будь ласка, звертайтесь на електронну пошту mail@openscience.in.ua. Після перевірки достовірності поданої інформації ми оновимо всі дані протягом одного-трьох календарних днів. Заохочуємо всіх до активної підтримки актуальності даних у таблиці!

Чи залишились переліки видань, складені до розподілу на категорії? Так, ми не стали видаляти переліки наукових фахових видань, які було складено ще до реформи МОН та розподілу всіх видань на категорії. Ці переліки наразі вважаємо архівними. Їх завжди можна знайти за посиланнями: Перелік наукових фахових видань України (Актуальний Наказ МОН від 28.12.2017 №1714. Кількість одиниць: 1638) та Перелік електронних фахових видань України (Актуальний Наказ МОН від 28.12.2017 №1714. Кількість одиниць: 96). Доповнюватись та змінюватись ці таблиці не будуть.

Чи можна поширювати або використовувати цю таблицю? Так, звичайно, ми заохочуємо вільний і відкритий обмін досвідом і даними. Будемо раді поширенню нашої інформації. Зворотнє гіперпосилання на сайт OSU дуже вітається, проте не є обов’язковим.

Пояснення до стовпців

Кат.
Категорія. Згідно до Наказу МОН № 32 від 15.01.2018, якщо дуже стисло, всі видання, що входять до переліку фахових, розділяються на три категорії: А (Scopus або WOS Core Collection), Б (свідоцтво про держреєстрацію, ISSN, DOI, вебсайт з англійським інтерфейсом та політиками, латинські метадані, розміщення у «Науковій періодиці» та профільних базах даних, а також виконання певних вимог до редакційного складу) та В (все, що для категорії «Б» крім виконання вимог до редакції). При цьому категорія «В» є тимчасовою, її планується закрити, а всі видання з неї мають виконати певні умови та перейти до «А» або «Б».
Тип
Тип видання. У цій таблиці нами було об’єднано два переліки наукових фахових видань, а саме друковані та електронні видання. Для зручності їх подальшого розрізнення ми додали стовпець «Тип», де літера «Д» позначає друковані видання, а літера «Е» відповідно електронні. Можна швидко відфільтрувати за цим показником.
Галузь
Галузь науки. В порівнянні з оригінальною таблицею МОН цей стовпець скорочено, прибрано шифри спеціальностей. Призначення стовпця — швидке відфільтрування видань за галуззю науки.
Назва видання
Подається українською та англійською мовами (в деяких випадках ще й російською). Джерело — Перелік фахових видань та офіційні сайти журналів. Кожна назва видання зв’язана гіперпосиланням з офіційним сайтом видання, який було знайдено у мережі Інтернет на момент складання таблиці.
ISSN; eISSN
Міжнародні стандартні серійні номери періодичних видань (ISSN — друкована версія, eISSN — електронна). Джерело — офіційні сайти видань та їх профілі у наукометричних базах. За такими серійними номерами дуже легко моніторити наявність видання у базі, здійснювати пошук видання у електронних каталогах тощо.
Scopus
Позначка у цьому стовпці свідчить про те, що видання індексується у базі Scopus. При цьому число, наприклад, «0,207» вказує на показник Scopus SJR (середня кількість цитат за певний час, розділена на кількість проіндексованих статей). Це число зв’язано гіперпосиланням з профілем видання у базі Scopus, де можна знайти більш детальну статистику та переконатись у тому, що журнал, дійсно, є у базі, а період його охоплення ще не скінчився. Радимо також ознайомитись з переліком всіх українських видань у базі Scopus та WOS.
Wos
Позначка у цьому стовпці свідчить про те, що видання індексується у базі Web of Science Core Collection. Нагадаємо, що у Core Collection входить чотири окремі індекси цитування (бази). Якщо бачимо позначку «ESCI», то журнал входить до т.зв. «інкубатора», новоствореного тимчасового мультидисциплінарного індексу для виявлення нових (як для платформи WOS) якісних видань. Якщо бачимо позначку «SCIE», то видання входить до основного індексу, який є більш авторитетним. У таблиці такі позначки зв’язані гіперпосиланням з результатом пошуку видання за його ISSN на платформі Master Journal List. Детальніше про це у матеріалі «Процес відбору видань до бази Web of Science».
DOAJ
Позначка у цьому стовпці свідчить про те, що журнал індексується в авторитетній базі видань з відкритим доступом DOAJ (Directory of Open Access Journals). При цьому позначка має вигляд дати, наприклад, «2017/04», яка вказує на рік та місяць включення видання до DOAJ та містить гіперпосилання на профіль видання у базі. Радимо також переглянути Перелік всіх українських видань у DOAJ.
DOI
Позначка у цьому стовпці свідчить про те, що видання має цифрові ідентифікатори DOI. Число у стовпці, наприклад, «10.21511», вказує на унікальний видавничий префікс DOI, через який метадані наукового видання спрямовуються до Crossref. За таким префіксом завжди можна знайти видавця у загальному переліку всіх депозиторів на офіційному сайті Crossref. Префікс DOI у таблиці зв’язано гіперпосиланням з результатами пошуку видання за його ISSN. Результати пошуку мають вигляд переліку всіх наукових статей певного видання, метадані яких вже відправлено та проіндексовано у Crossref. Якщо у таблиці замість числа стоїть прочерк, це означає, що ми не зуміли знайти дані про наявність DOI у конкретного видання з відкритих джерел.

З повагою. Учасники проекту OSU.